Головним призначенням адвокатури в Україні є надання юридичної допомоги суспільству та його членам, захисті прав і свобод людини та громадянина, зокрема й під час судового розгляду. По суті це означає те, якщо права особи були порушені вона має право звернутися за підтримкою до адвоката і таким чином відстоювати свої законні права та інтереси шляхом звернення до судових органів влади. Проте, не кожен на сьогодні розуміє, яку важливу роль відіграє адвокат саме під час розгляду кримінальних справ у судах різних інстанцій. В чому наявна актуальність обраної тематики на сьогодні. А тому у цій інформаційній статті ми поговоримо про роль адвоката з кримінальних справ Київ під час судового розгляду справи у кримінальних провадженнях.

Яким чином відбувається підготовка адвоката до судового розгляду справи?

Перш за все потрібно зазначити, що сама по собі підготовка адвоката до здійснення захисту в судовому засіданні є творчим процесом, який залежить від багатьох чинників, а саме:

 • особливостей кримінальної справи;
 • участі адвоката на етапі досудового розслідування;
 • особистих якостей та морально-етичних принципів адвоката;
 • досвіду роботи із подібними справами.

Все це в комплексі і робить підготовку адвоката кожного разу індивідуальною.

Загалом у всіх випадках на практиці процес підготовки адвоката до судового розгляду справи включає в себе такі дії, а саме:

 • аналіз та детальне вивчення матеріалів кримінального провадження із проведенням оцінки зібраних доказів по справі;
 • формування та ведення адвокатського досьє;
 • підготовка та вивчення відповідних українських законодавчих норм, що можуть стосуватися справи;
 • пошук національної судової практики та прецедентної практики ЄСПЛ;
 • конфіденційне побачення адвоката із клієнтом для формування кінцевої позиції у справі та обрання стратегії захисту, обговорення укладення угоди про примирення чи визнання винуватості за потреби;
 • визначення доказів, які повинні бути досліджені судом та визнані недопустимими у звʼязку із процесуальними порушеннями з боку правоохоронних органів;
 • детальна розробка проведення тактики захисту безпосередньо у судовому засіданні;
 • підготовка письмових клопотань, заяв та визначення послідовності їх подання;
 • підготовка підзахисного до прямого та перехресного допиту;
 • підготовка основних тез виступу в судових дебатах.

Для реалізації позиції захисту у справі адвокат під час підготовки до судового розгляду може користуватися такими процесуальними правами, що можуть включати:

 • звернення із запитами про витребування речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок тощо;
 • отримання доступу до речей, документів;
 • безпосередній огляд місця події, встановлення її очевидців та їх опитування;
 • отримання висновків фахівців, експертів, опитування осіб за їх згодою тощо.

Таким чином, саме адвокат наділений відповідними повноваженнями для проведення успішного захисту прав свого клієнта, що робить можливим більш ефективно використовувати всі інструменти в кримінальному провадженні, які є доступними в рамках законодавства та здійснювати дієвий захист.

Важливо! Головним обовʼязком адвоката під час проведення судових засідань у кримінальних провадженнях є те, що він повинен усіма своїми діями та вчинками сприяти захисту інтересів та прав свого підзахисного. Як наслідок це в кінцевому результаті надає можливість виграти справу та звільнити особу від притягнення до кримінальної відповідальності.

В чому полягають особливості пошуку практики національних судів та ЄСПЛ?

Оскільки судова практика має властивості із часом видозмінюватися, тому що прийняті рішення судових органів влади можуть бути вже не актуальними з часом, то це призводить до того, що адвокат повинен завжди відслідковувати поточні зміни в рішеннях суду та чинному законодавстві загалом. Тобто, адвокат повинен перед початком розгляду судової справи ознайомитися також із відповідними постановами Пленуму, роз’ясненнями, листами, узагальненнями, які стосуються матеріального права, з метою визначення правильності кваліфікації дій підзахисного, а також – процесуального права, задля оцінки доказів на предмет їх допустимості та дотримання прав і свобод обвинуваченого в процесі досудового розслідування.

Особливу увагу слід приділяти судовій практиці ЄСПЛ, бо таким чином адвокат може додатково обґрунтувати свою позицію по справі. Наприклад, у справах, що стосуються обвинувачених, які мають тяжкі захворювання та перебувають під вартою, необхідно звернути увагу на практику за ст. 3 та 5 ЄКПЛ, які мають політичний підтекст – на практику за ст. 10 ЄКПЛ.

Чому варто звернутися до адвокатського обʼєднання “Брати Федорови”?

Наші юристи мають багаторічний та практичний досвід роботи по різним кримінальним справам. Це в свою чергу дає можливість розуміти всі проблемні аспекти, які виникають під час проведення досудового розслідування, збирання доказів по справі, здійснення слідчих розшукових дій та НСРД, передачі справи до суду тощо, і як наслідок збільшує шанси наших клієнтів отримати позитивний результат по справі. А тому не зволікайте та приходьте на консультацію саме до нас!